Vilkår og betingelser

Terms and Conditions (in Danish)

Opdateret den 17. august 2017

REGISTRERINGSBETINGELSER

  • Dit MENUPAY medlemskab er strengt personligt.
  • Ved svindel eller misbrug, har MENUPAY ret til at lukke for adgangen og opsige det pågældende medlemskab.
  • Som medlem modtager du MENUPAYs nyhedsbrev pr. mail og generelle nyheder. E-mails kan indeholde annoncer. Du kan til enhver tid framelde dig disse nyheder ved at afmelde dem eller kontakte følgende e-mailadresse: kontakt@menupay.com.

GENERELLE BETINGELSER

1. MEDLEMSFORDELE

1.1 MENUPAY er et restaurantprogram og har indgået aftale med en række samarbejdspartnere om at give fordele til MENUPAYs medlemmer. For at opnå ret til rabatten SKAL du betale via din MENUPAY app, jf. nærmere nedenfor under pkt. 2 og pkt. 7.

2. PRISER

2.1 Alle priser, der fremgår i MENUPAY appen er angivet i danske kroner og inklusiv 25% moms.
2.2 Abonnementet tegnes uden udløb, indtil det opsiges. Det er gratis at være medlem af MENUPAY .
2.3 Medlemmer skal anvende MENUPAY appen for at opnå rabatten.

3. OPRETTELSE AF ABONNEMENT OG INDBETALING PÅ MEDLEMSKORT

3.1 I forbindelse med oprettelse af dit abonnement skal du give oplysninger om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Samtidig skal du vælge en adgangskode og en pinkode, som du vil skulle bruge for at logge ind på din profil, samt i forbindelse med dine besøg hos vores samarbejdspartnere, når du skal betale, jf. nedenfor pkt. 7.
3.2 Når du opretter dig som medlem, skal du tilknytte et betalingskort til din brugerprofil, således at du vil kunne bruge din MENUPAY app til at betale med, når du besøger vores samarbejdspartneres spisesteder m.v. Dermed vil det beløb, som du køber for hos vores samarbejdspartnere, blive trukket direkte på det tilknyttede betalingskort.
3.3 Alle betalingskort og betalingsoplysninger håndteres af en PCI-godkendt partner og al kommunikation kører via SSL krypterede kanaler.

4. BETALING

4.1 Når du har tilknyttet et betalingskort til din konto, vil dette blive brugt til betaling af dine restaurantbesøg. Du kan tilknytte flere betalingskort, og vælge hvilket, der skal bruges til betaling.
4.2 Ved betaling vil du modtage en kvittering pr. e-mail.
4.3 I tilfælde af ændring af dit betalingskort, kan du selv opdatere dine betalingskort oplysninger under Min profil og i MENUPAY appen.

5. SIKKERHED

5.1 Ved betaling anvendes sikkerhedsprotokollen SSL, som krypterer information mellem en internetbrowser (kortindehaveren) og en internetserver (forretningen), sådan at dine oplysninger er beskyttede under overførslen fra din computer til vores server. MENUPAY ApS får således aldrig kendskab til dine konto-oplysninger, da vi modtager indbetalingsbeløbet fra Nets.

6. BRUG AF MENUPAY-MEDLEMSKAB

6.1 Når du ønsker at bruge dit medlemskab hos en vores samarbejdspartnere, skal du medbringe din app til spisestedet m.v.
6.2 Når du modtager regningen for dit køb på spisestedet m.v., sker betalingen via MENUPAY appen, hvortil dit betalingskort er tilknyttet. Du indtaster beløbet før rabat i din MENUPAY app. Herefter vil beløbet fratrukket rabatten fremgå, og du skal derefter godkende med din 4-cifrede kode eller ved brug af Touch-ID.
6.3 Hvis du benytter et gavekort til betaling, vil betalingen først blive trukket fra gavekortet, hvorefter et eventuelt resterende beløb vil blive trukket fra det tilknyttede betalingskort. Hvis der ikke er dækning på nogen af de tilknyttede betalingskort, vil betalingen blive afvist, og du vil blive bedt om at tilknytte et andet betalingskort til din MENUPAY konto, hvis det ikke er muligt at betale på sædvanlig vis. Hvis dette sker, vil du ikke modtage den pågældende rabat.
6.4 Du skal ikke betale med dit almindelige betalingskort. Hvis du glemmer at betale via din MENUPAY app, vil du ikke opnå den pågældende MENUPAY -rabat, og hverken samarbejdspartneren eller MENUPAY kan holdes ansvarlig herfor.
6.5 Efter betaling modtager du en e-mail, med en bekræftelse på købet, herunder oplysning om det betalte beløb samt den opnåede rabat. Du kan til enhver tid se status over dit forbrug via MENUPAY appen.
6.6 På www.menupay.com og via MENUPAY app kan du bestille bord hos mange af MENUPAYs spisesteder. Servicen er gratis. MENUPAY opfordrer til at spisestederne respekteres ved, at der meldes afbud, hvis du ikke vil gøre brug af en bordbestilling.

7. TILBAGEBETALING

7.1 Du kan inden opsigelse af dit abonnement og i op til 1 år herefter anmode MENUPAY ApS om at udbetale et eventuelt indestående på din MENUPAY -konto. Sådanne indestående vil kunne ske som følge af et indsat gavekort.
7.2 Beløbet, som du ønsker udbetalt, vil blive indsat på det betalingskort, der er tilknyttet din profil eller til en anden konto tilhørende dig.
7.3 Procedurer for tilbagebetaling er nærmere beskrevet herunder.
a) Du udfylder standardbilag, der findes på https://menupay.com/en/faq for tilbagebetaling af indestående på medlemskontoen eller kontakter MENUPAY på supporttelefon +45 31316464 (åben i hverdage fra 10:00 til 17:00) eller kontakt@menupay.com, hvor samme blanket udleveres.
b) Blanketten udfyldes med relevante bilag og indsendes til tilbagebetaling@menupay.com. Af blanketten skal fremgå, at du ønsker at få beløbet overført til det betalingskort, der er knyttet til din MENUPAY -konto eller til en anden bankkonto tilhørende dig. I alle tilfælde skal du oplyse sit navn og medlemsnummer, samt at med indsendelse af blanketten afgiver dit samtykke til indløsning.
c) MENUPAYs økonomiafdeling forestår snarest og senest fem hverdage efter MENUPAYs modtagelse af blanketten, pengeoverførsel til oplyste konto.

8. PERSONOPLYSNINGER OG MODTAGELSE AF MARKEDSFØRINGSMATERIALE

8.1 Persondata
MENUPAY sørger for at overholde Persondataloven. MENUPAY træffer i den sammenhæng de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger om Brugerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. MENUPAY skal på Brugerens anmodning give Brugeren tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

8.2 Samtykke til at modtage markedsføringsmateriale
Ved at registrere dig som medlem af MENUPAY ApS’ restaurantprogram accepterer du at modtage markedsføringsmateriale fra MENUPAY ApS via e-mail. Du kan til enhver tid trække dit samtykke til at modtage markedsføringsmateriale tilbage ved at kontakte kontakt@menupay.com. I tilfælde af en spaltning af MENUPAY ApS, således at enkelte af aktiverne i selskabet sælges til et andet selskab, følger nærværende samtykke til udsendelse af elektronisk markedsføring med de pågældende aktiver, således at også det købende selskab kan sende dig elektronisk markedsføring inden for grænserne af det afgivne samtykke, og således at MENUPAY ApS fortsat kan sende dig markedsføringsmateriale, for så vidt angår de resterende aktiver i selskabet.
Ved konkurrencer kontaktes vinderen direkte.

8.3 Opbevaring af transaktioner
Ved at registrere dig som medlem af MENUPAY ApS’ restaurantprogram accepterer du, at MENUPAY opbevarer og anvender informationer om, hvor du har spist henne og på hvilken dato og tidspunkt, til at målrette markedsføring til dig via blandt andet nyhedsbreve og andre tilbud.

9. FORTRYDELSESRET

9.1 Du kan til en hver tid opsige dit medlemskab hos MENUPAY enten via din app eller ved at rette henvendelse til kontakt@menupay.com

10. ÆNDRING AF RABATPARTNERE

10.1 MENUPAY ApS’ samarbejdspartnere har indgået en kontrakt med MENUPAY ApS. Denne kontrakt kan opsiges af både samarbejdspartneren og af MENUPAY ApS. Det må derfor forventes, at der i løbet af en medlemsperiode både vil kunne komme flere og færre rabatpartnere. Dette er forventeligt og kan ikke give anledning til reklamation fra medlemmer eller refundering af abonnementsprisen.
10.2 MENUPAY ApS formidler en oversigt over restauranter, der yder rabat til MENUPAY medlemmer. Det er således ikke altid muligt for MENUPAY ApS at have en 100 % korrekt liste over de rabatter, der ydes, da ansvaret påhviler restauranten at informere MENUPAY ApS om en eventuel udmelding. Der kan endvidere ske menneskelige fejl fra både restauranten og MENUPAY ApS’ side. MENUPAY kan derfor ikke drages til ansvar for misvisende information.

11. ANSVAR

11.1 Vi forsøger hos MENUPAY ApS at sikre os mod driftsfejl. Vi kan dog ikke garantere, at hjemmesiden og smartphone apps altid fungerer og er fejlfri. Vi tager forbehold for prisfejl mv. Opdager du fejl på hjemmesiden, må du meget gerne kontakte os på: kontakt@menupay.com, hvorefter vi vil undersøge fejlen.
11.2 MENUPAY ApS forbeholder sig retten til at ændre i disse betingelser til enhver tid. I tilfælde af væsentlige ændringer vil du blive bedt om at bekræfte, at du fortsat tiltræder betingelser pr. e-mail. Du kan altid finde den seneste version af betingelserne på menupay.com. Disse vilkår er senest blevet opdateret d. 17.08.2017

12. ABONNEMENTETS VARIGHED

12.1 Dit medlemsskab hos MENUPAY ApS udløber ikke. Du kan afmelde dit medlemskab til hver en tid ved at kontakte vores support på email, kontakt@menupay.com, eller via telefon alle hverdage mellem kl. 10-17 på +45 3131 6464.

13. KLAGER

13.1 Eventuelle klager over spisestedernes håndtering af MENUPAY -ordningen skal tages med spisestedet eller indsendes til kontakt@menupay.com. Hvis der i forbindelse med brug af din app er trukket et forkert beløb, bedes du kontakte MENUPAY ApS.

14. MISBRUG

14.1 Dit misbrug af MENUPAY.dk eller MENUPAY ApS´ produkter og ydelser medfører ophævelse af dit medlemskab uden varsel og/eller politianmeldelse.

14.2 Hvis din MENUPAY app bliver misbrugt, er der en række situationer, hvor du selv kommer til at hæfte for dette misbrug. Dette sker i overensstemmelse med reglerne i betalingstjenestelovens §§ 61-62. Vi har opsummeret reglerne nedenfor:

Udgangspunktet er at MENUPAY hæfter for misbrug af din App.
a) Hvis du selv har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at gøre, hvad der skal til for at undgå misbrug (herunder beskytte koden, anvende App’en i overensstemmelse med nærværende handelsbetingelser og i øvrigt underrette MENUPAY snarest muligt efter at du bliver opmærksom på et tab), hæfter du selv for ethvert misbrug uden begrænsning.
b) Du hæfter tillige selv uden begrænsning, hvis din kode har været anvendt og du selv har oplyst koden til den, der har misbrugt app’en, og du indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.
c) Hvis din kode er anvendt i forbindelse med misbrug i andre situationer end den, der er nævnt under pkt. b), hæfter du selv med op til kr. 1.100.
d) Din egen hæftelse er dog kr. 8.000, hvis du har fået kendskab til, at din app er bortkommet eller at din kode er kommet til andres kendskab uden at have underrettet os om dette snarest muligt efter at du har fået kendskab til dette. Din egen hæftelse er også kr. 8.000, hvis du selv har givet din kode til den, der har misbrugt appen i en situation, hvor du ikke havde indset eller burde have indset, at dette medførte en risiko for misbrug (hvis du indså eller burde have indset dette, hæfter du uden begrænsning). Også hvis du ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse, hæfter du med op til kr. 8.000. Hvis appen har været aflæst fysisk eller elektronisk og der har været anvendt en falsk underskrift i forbindelse med dette, hæfter du også med op til kr. 8.000, hvis du har undladt at underrette os om det snarest muligt efter, at din app er bortkommet eller hvis du (eller én, du har overladt app’en til) har handlet groft uforsvarligt og derved muliggjort den uberettigede anvendelse af app’en.
e) Uanset ovenstående hæfter MENUPAY for al misbrug der finder sted efter at MENUPAY har fået underretning om, at din app er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til din kode eller at du af andre årsager ønsker medlemskabet spærret. MENUPAY hæfter også for uberettiget anvendelse der skyldes, at vi har undladt at træffe egnede foranstaltninger for at sikre, at koden ikke er tilgængelig for andre end dig. Det gælder dog ikke, hvis du selv har handlet svigagtigt eller med forsæt som nævnt oven for i pkt. a).
f) MENUPAY hæfter også uden begrænsning, hvis modtageren af betalingen vidste eller burde vide, at anvendelsen af app’en var uberettiget.

15. FORCE MAJEURE

15.1 MENUPAY ApS er under alle omstændigheder ansvarsfri ved omstændigheder, som MENUPAY ApS ikke er herre over, f.eks., men ikke begrænset til, strejke, lockout, brand, mangel på transportmiddel, krig, valutarestriktioner, computervirus, hacking, systemfejl og -udfald, forbud mod import/eksport, energiudfald m.m.

Kontaktoplysninger:
MENUPAY ApS
Taastrup Hovedgade 101, 2. sal,
2630 Taastrup
CVR: 33784872
E-mail: kontakt@menupay.com
Kundesupport: +45 3131 6464 (fra 10:00 til 13:00 alle hverdage)