Privacy policy (in Danish)

Opdateret den 26. juli 2018

Det er vigtigt for os, at du har tillid til os! Derfor gør vi os også umage for at passe godt på dine personoplysninger. Vi vil gerne fortælle dig lidt mere om hvorfor og hvordan vi bruger dine personoplysninger, vi beder dig derfor om at læse vores privatlivspolitik. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du altid kontakte os.

HVEM ER VI?
MENUPAY ApS
CVR nr.: 33784872
Adresse: Taastrup Hovedgade 101, 2. sal,
Postnummer og by: 2630 Taastrup
Telefonnummer: 31 31 64 64
E-mail: kontakt@menupay.com

HVAD ER PERSONOPLYSNINGER?
Personoplysninger er et bredt begreb der dækker over enhver information om en fysisk person, herunder også informationer der direkte eller indirekte kan identificere en bestemt fysisk person. Der findes forskellige former for personoplysninger - de almindelige og de mere følsomme. Hos MENUPAY behandler vi som udgangspunkt kun almindelige (ikke følsomme) oplysninger om dig. I nogle tilfælde er dog nødvendigt, at vi behandler oplysninger om dit CPR-nr.

PERSONOPLYSNINGER VI BEHANDLER OM DIG
Når du opretter dig som bruger hos MENUPAY, vil vi behandle en række forskellige personoplysninger om dig. Nedenfor har vi beskrevet de forskellige oplysninger.

Brugeroplysninger: Når du bliver medlem behandler vi oplysninger om navn, medlemsnummer, telefon- nummer, firma adresse, privat adresse, by, postnummer, e-mail, oplysninger om arbejdsplads, fødselsdag og evt. CPR. nr.

Lokationsoplysninger: Vi vil behandle oplysninger om din lokation. Du bestemmer selv, om vi skal behandle disse oplysninger hele tiden, eller kun når du bruger MENUPAY app’en.

Betalingsoplysninger: Der skal benyttes et betalingsmiddel, når MENUPAY app’en benyttes. Derfor be- handler MenuPay oplysninger om de betalingskort, som du registrerer i MENUPAY app’en, dato for køb samt de betalinger, der er gennemført og den rabat der er opnået (ikke hvad der er købt). Vi kan også behandle oplysninger om gavekort.

FORMÅLET MED VORES BEHANDLING

  • Vi behandler dine oplysninger til følgende formål:
  • For at du kan blive medlem hos MENUPAY.
  • For vi kan administrere dit medlemskab hos MENUPAY
  • For at du kan bruge vores MENUPAY app’en.
  • For at vi kan hjælper dig med at finde relevante restauranter.
  • For at du kan betale via MENUPAY app’en.
  • For at du kan modtage relevant markedsføring fra os.
  • For at vi kan sende betaling, dagsapporter mv. til vores restaurantpartnere.
  • For at vi kan udføre statistik til vores restauranter og virksomhedspartnere.
  • For at vi kan udvikle nuværende og nye produkter.
  • For at vi kan overholde relevant lovgivningskrav (herunder f.eks. hvidvaskloven).

BEHANDLINGSGRUNDLAGET
Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og markedsføringslovens § 10, stk. 1); fordi behandlingen er nødvendig for at opfylde vores aftale med dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b); fordi behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig orpligtigelse, som vi er underlagt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c); eller fordi behandlingen er nødvendig, for at vi eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

HVORNÅR DELER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?
I de fleste tilfælde vil vi alene overlade dine personoplysninger til serviceudbydere, som behandler oplysninger på vores vegne og til vores formål (som vores databehandler). Vores databehandlere leverer f.eks. it-opgaver herunder hosting, betalingsløsninger, udsendelse af markedsføringsmateriale mv. og behandler i den forbindelse personoplysninger om dig på vores vegne. Vi indgår databehandleraftaler med vores databehandlere, for at sikre os, at de passer lige så godt på dine oplysninger som vi selv gør.

Der vil også være situationer, hvor vi videregiver dine oplysninger til tredjeparter, som skal bruge oplysninger til at opfylde deres egne formål. I disse tilfælde vil tredjeparterne agere som dataansvarlige for deres egen behandling. Vi videregiver kun dine personoplysninger i de tilfælde, hvor videregivelsen er nødvendig for at vi kan opfylde aftalen med dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra); hvor videregivelse er nødvendig, for at vi kan opfylde en retlig forpligtigelse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c); eller hvor videregivelsen er nødvendig, for at vi eller en tredjepart kan forfølge en legitim interesse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Restaurantpartnere
Vi videregiver oplysninger om dig til vores restaurantpartnere. De oplysninger vi videregiver er:

  • Medlemsnummer
  • Dato for købet
  • De betalinger du har gennemført og den rabat der er opnået (ikke hvad der er købt).

Oplysningerne videregives til vores restaurantpartner for at de kan administrer deres forretning, og for at vi kan opfylde vores aftale med dig og med dem. Kun de restauranter du besøger, vil modtage oplysninger om dig. Du kan se en liste over vores restaurantpartnere her https://menupay.com/en/restaurants. Listen opdateres løbende.

Arbejdsgivervirksomhed
Hvis din arbejdsgivervirksomhed anmoder om det videregiver vi oplysninger om køb der er gennemført ved anvendelse af erhvervsmæssige kreditkort. Oplysningerne vi videregiver er:

  • Navn
  • E-mailadresse
  • Medlemsnummer
  • Navnet på leverandør, hvor købet er gennemført hos
  • Dato for købet
  • De betalinger, der er gennemført og den rabat der er opnået (ikke hvad der er købt).

Oplysningerne videregives til din arbejdsgivervirksomhed, så arbejdsgivervirksomheden kan lave analyser og vurderinger af aftalen den har indgået med os.

HVOR FÅR VI DINE PERSONOPLYSNINGER FRA?
Vi modtager, i de fleste tilfælde, dine personoplysninger direkte fra dig.

Vi kan også modtage oplysninger fra din arbejdsgivervirksomhed, i overensstemmelse med den aftale vi har indgået med arbejdsgivervirksomheden.

OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER
Dine personoplysninger opbevares hos os, så længe de er relevante og nødvendige for at vi kan opfylde de formål der er beskrevet i privatlivspolitikken, eller indtil du trækker dit samtykke tilbage. Vi vurderer jævnligt, om vores behandlingsaktiviteter fortsat er gyldige og korrekte, og om formålet med behandlingen ændrer sig.

BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER I LANDE UDEN FOR EU / EØS
Vi bruger serviceudbydere uden for EU/EØS. Det betyder, at dine oplysninger overføres og behandles uden for EU/EØS. Vi gør dog vores for at sikre, at der kun sker en overførsel til et land uden for EU/EØS, hvis passende sikkerhedsforanstaltninger er på plads. Det kan f.eks. ske ved hjælp af "Privacy Shield", som er et sæt databeskyttelsesregler indgået mellem EU og USA, eller gennem anvendelse af modelkontrakter godkendt af Europa-Kommissionen.

BEHANDLINGSSIKKERHED
Vi sikrer fortrolighed, integritet og tilgængelighed af de personoplysninger vi behandler gennem tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vores tekniske sikkerhedsforanstaltninger omfatter sikkerheden i den it-understøttelse vi anvender i vores forretning. Vores organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger omfatter at vi har fastsat retningslinjer og politikker, som vores ansatte skal efterleve. Vi følger op herpå, og vi uddanner vores medarbejdere i passende omfang.

DINE RETTIGHEDER
Det er dine personoplysninger - derfor har du en række rettigheder.

Du kan - ubetinget - trække ethvert samtykke tilbage til enhver tid ved at sende en e-mail til os (se e-mail ovenfor). Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning; du kan dog ikke længere modtage markedsføringsmateriale fra os. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen forud for at samtykket trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på andre - lovlige basis.

Dine rettigheder omfatter også følgende:

  • Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
  • Du kan gøre indsigelse mod en behandling der sker på baggrund af vores eller tredjemands legitime interesser eller med henblik på direkte markedsføring.
  • Du kan bede os om at rette eller slette dine personlige oplysninger samt protestere mod eller begrænse vores behandling.
  • Du kan i en vis udstrækning bede os om at give dig dine personlige oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og om at overføre dine oplysninger til en anden databehandler.
  • Du kan indgive en klage til Datatilsynet.

For mere information se www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du sende en e-mail til vores e-mail angivet ovenfor.

Vi gør os umage for at sikre, at dine oplysninger er opdaterede og korrekte. Hvis dine oplysninger ændre sig, vil vi derfor meget gerne høre fra dig. Du kan altid ændre dine brugeroplysninger i MENUPAY app’en, og du er også altid velkommen til at ringe eller skrive til os.

OPDATERING AF VORES PERSONDATAPOLITIK
Fra tid til anden vil det være nødvendigt for os at opdatere vores privatlivspolitik. Vi gennemgår regelmæssigt vores privatlivspolitik for at sikre, at den er opdateret, retvisende og i verensstemmelse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger. Vi offentliggør nye versioner på vores hjemmeside https://menupay.com/.

Denne politik har versions nr. 1 og er gældende fra den 26.juli 2018.

Tak for din tillid!