|  
  |  

NEWS


2020-07-27 Information till aktieägarna i MenuPay AB (PR)

2020-07-21 Market Notice 194/20 – MenuPay AB will be delisted after close of the market on July 31, 2020

2020-07-10 MENUPAY återkallar anställda som tidigare varit permitterade (PR)

2020-06-30 Kommuniké från årsstämma i MenuPay AB (publ) (PR)

2020-06-25 Information om avnotering av MenuPay AB. (PR)


More2020-06-25 Market Notice 170/20 – MENUPAY AB will be delisted after close of the market on July 31, 2020

2020-06-24 MENUPAY AB har lämnat in en ansökan om avnotering hos Spotlight Stock Market.

2020-06-11 MENUPAY ABs helägda dotterbolag MENUPAY APS har ingått bindande avtal med Vækstfonden om upptagande av lån

2020-06-09 MenuPay AB: MenuPay AB (publ), uppdatering gällande årsstämman den 30 juni 2020

2020-06-09 Menupay AB meddelar härmed att revisionen har lämnat en anmärkning i revisionsberättelsen för årsredovisningen för 2019.

2020-06-09 MenuPay AB: MenuPay AB (publ) offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2019

2020-06-09 MENUPAY ABs helägda dotterbolag MENUPAY APS Upptar lån från närstående och planerar att uppta lån från Vækstfonden

2020-06-02 Kallelse till årsstämma i MENUPAY AB (publ)

2020-05-29 MENUPAY anställer ny interim VD och senarelägger årsstämma

2020-05-27 MENUPAY offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2020

2020-05-11 MENUPAY ABs helägda dotterbolag MENUPAY APS Upptar lån från närstående

2020-04-29 MENUPAY: Kim Lykke Sommer avslutar sin anställning som VD

2020-04-21 MENUPAY får godkännande av lönekompensation vid permittering

2020-03-18 MENUPAY permitterar anställda

2020-03-13 MENUPAY AB (PUBL) meddelar att de senarelägger årsstämman

2020-03-03 MENUPAY meddelar att partnersamarbetet med Club Matas upphör

2020-02-28 MENUPAY ABs helägda dotterbolag MENUPAY APS Upptar lån från närstående

2020-02-21 MenuPay publicerar bokslutskommuniké för fjärde kvartalet och helåret 2019

2020-02-07 MENUPAY Upptagande av lån från närstående

2019-12-31 MENUPAY avslutar tjänst om likviditetsgaranti

2019-12-06 Internt skifte av ordförande inom styrelsen i MENUPAYInternt skifte av ordförande inom styrelsen i MENUPAY

2019-11-28 Registrering av riktad emission genomförd

2019-11-28 MENUPAY lanserar ny mobilapp med förbättrad design och användarvänlighet

2019-11-25 Market Notice 306/19 - MenuPay AB is moved to the Observation List

2019-11-25 Information om framtida kapitalbehov

2019-11-08 MenuPay offentliggör delårsrapport för perioden januari - september 2019

2019-11-04 MENUPAY ingår samarbetsavtal med Småföretagarnas Riksförbund

2019-10-29 MENUPAY ingår samarbetsavtal med Danmarks största arbetsgivare - bolagets största B2B-avtal till dags dato

2019-10-25 Målsättning om break-even senareläggs med anledning av fokus på tillväxt

2019-10-22 Market Notice 275/19 - Information regarding MenuPay AB"s subscription option

2019-10-22 Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 B

2019-10-17 Market Notice 269/19 - Last day of trading in MenuPay AB"s BTU

2019-10-17 Företrädesemission av units färdigställd - sista dag för handel i BTU

2019-08-23 MenuPay offentliggör delårsrapport för perioden januari - juni 2019

2019-07-11 MenuPay ingår sitt första avtal om användning i personalmatsal

2019-06-27 Kommuniké från årsstämma i MenuPay AB (publ)

2019-06-25 Företrädesemission något övertecknad

2019-06-13 MenuPay: Rapporterar stora framsteg i sina internationella aktiviteter

2019-06-07 Meddelar partnerskap med marknadsledare inom kostnadshantering, Acubiz.

2019-06-05 MenuPay AB (publ) offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2018

2019-06-05 BURGER KING® ingår avtal med MenuPay

2019-06-03 Den danska restaurangkedjan Gorm"s Pizza ingår avtal med MenuPay

2019-05-29 Kallelse till årsstämma i MenuPay AB (publ)

2019-05-28 Market Notice 142/19 - Information regarding the rights issue from MenuPay AB - update

2019-05-28 Förlängd handel med uniträtter

2019-05-27 Publicering af Memorandum samt beslut om förlängd teckningstid på grund av val i Danmark

2019-05-27 Meddelar sin nya strategi och mål för kommande år vilket inkluderar 2020 som första året med förväntad lönsamhet i Danmark

2019-05-24 MenuPay ingår avtal med första svenska restaurangen och 10 företag

2019-05-24 Delårsrapport 1, 2019-01-01 - 2019-03-31

2019-05-23 Uppskattning för Q2 2019 visar fortsatt, signifikant tillväxt

2019-05-20 Market Notice 130/19 - Information regarding the rights issue from MenuPay AB

2019-05-16 Kommuniké från extra bolagsstämma i MenuPay AB (publ)

2019-05-03 Senarelägger årsstämman och delårsrapport för Q1 2019

2019-04-16 Genomför företrädesemission av units för att finansiera internationell acceleration

2019-04-16 Kallelse till extra bolagsstämma i MenuPay AB (publ)

2019-04-02 Kraftig acceleration fortsätter

2019-03-29 Market Notice 74/19 - MenuCard AB change company name to MenuPay AB - Correction instrument name

2019-03-28 Market Notice 72/19 - MenuCard AB change company name to MenuPay AB

2019-03-28 MenuPay AB: Lansering av internationell verksamhet i Sverige

2019-03-27 MenuCard AB har genomfört namnändring till MenuPay AB

2019-03-12 MenuCard AB: MenuPay läggs till i den prisvinnande AeroGuest-tjänsten

2019-03-05 MenuCard AB introducerar MenuPay®, en ny plattform för internationell tillväxt

2019-02-22 RÄTTELSE: MenuCard AB:  Betydande förstärkning av balansräkningen

2019-02-22 MenuCard AB publicerar bokslutskommuniké för fjärde kvartalet och helåret 2018: största kvartalsmässiga omsättningen hittills och positivt resultat före skatt i Q4 2018

2019-02-22 MenuCard AB:  Betydande förstärkning av balansräkningen

2019-02-22 MenuCard AB:  Fortsatt acceleration och nya milstolpar uppnådda

2019-02-11 Kommuniké från extra bolagsstämma i MenuCard AB (publ)

2019-01-11 Kallelse till extra bolagsstämma i Menucard AB (publ)

2018-12-18 Flaggning i MenuCard AB (publ)

2018-12-18 Nyttjar bemyndigande för riktad nyemission och upptar konvertibellån på sammanlagt 7,9 MSEK

2018-12-18 MenuCard AB (publ) tillförs strategisk investering om 7,9 MSEK

2018-12-13 Fortsatt tillväxt

2018-11-30 Investering från Ove K. Invest A/S är nu registrerad

2018-11-30 Investment from Ove K. Invest A/S is now registered

2018-11-23 Delårsrapport 2018-01-01 - 2018-09-30 MenuCard AB¦559046-2759

2018-10-30 Snabb tillväxt pekar mot break-even under 2019

2018-10-17 Avtal med MobilePay

2018-10-15 Tillväxten tar fart efter sommaren

2018-10-11 MenuCard etablerar sig i segmentet för menybiljetter

2018-09-13 Danska cafékedjan Café Vivaldi ingår avtal med MenuCard

2018-09-06 Försäkringsbolaget Tryg Forsikring A/S ingår avtal med MenuCard

2018-09-04 Försäkringsbolaget Gjensidige Forsikring ingår avtal med MenuCard

2018-08-31 MenuCard offentliggör halvårsrapport för 2018 och meddelar reviderad målsättning om break-even

2018-06-18 Kommuniké från årsstämma i MenuCard AB (publ)

2018-06-12 Danska bagerikedjan emmerys ingår avtal med MenuCard

2018-05-25 Rapporterar stark tillväxt under första kvartalet 2018 och ansluter ytterligare ett C25-bolag

2018-05-25 Delårsrapport 1 2018-01-01 - 2018-03-31

2018-05-14 Kallelse till årsstämma i MenuCard AB (publ)

2018-05-11 Nyttjar bemyndigande för tidigare meddelad riktad nyemission och senarelägger årsstämma

2018-04-24 MenuCard AB (publ) offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2017

2018-04-24 MenuCard AB (publ) emottar strategisk investering

2018-04-12 Kallelse till årsstämma i MenuCard AB (publ)

2018-02-22 Tillväxttakten fortsätter och verksamhetsplan för 2018 fastställd

2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017

2018-02-20 Tillväxt i bolagets senaste kategori, Slottshotell- och restauranger

2018-02-16 MenuCard ingår partneravtal med DTU

2018-01-22 MenuCard: Passerar milstolpe om 100 transaktioner på en dag

2018-01-16 Milstolpe uppnådd efter rekordantal anmälningar

2018-01-09 Ansluter White Guide topp 10-restaurang och utökar sin evenemangstjänst

2017-12-22 Ett rekordår avslutas med maner

2017-12-04 Ingår största bolagssamarbetsavtalet till dags dato

2017-11-30 Framgångsrik lansering av Club Matas-samarbetet

2017-11-29 Lansering av tjänsterna med TAKEOUT och Club Matas

2017-11-28 MenuCard utser Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant

2017-11-24 Delårsrapport 3

2017-11-21 Marknadsmeddelande 297/17- Sista dag för handel med BTA i Menucard AB

2017-11-21 Sista dag för handel med BTA

2017-11-02 Flaggningsmeddelande

2017-11-02 Fulltecknad företrädesemission

2017-10-24 Filmad presentation från Sedermeradagen i Göteborg

2017-10-24 MenuCard: Lansering av MyRestaurant samt tjänsten med TAKEOUT och fler anslutna restauranger och företag

2017-10-05 Idag inleds teckningstiden i MenuCard AB:s företrädesemission

2017-09-27 Offentliggörande av memorandum inför nyemission i MenuCard AB

2017-09-25 Marknadsmeddelande 237/17 - Information om företrädesemission MenuCard AB

2017-09-25 Kommuniké från extra bolagsstämma i MenuCard AB (publ) samt styrelsens beslut om förlängd teckningstid

2017-09-11 MenuCard tecknar nytt exklusivt avtal med nordiskt perspektiv

2017-09-07 Kallelse till extra bolagsstämma i MenuCard AB (publ)

2017-09-07 MenuCard beslutar om företrädesemission villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma

2017-08-25 Halvårsrapport 2017-01-01 - 2017-06-30

2017-08-24 Aktieanalys av MenuCard AB med köprekommendation

2017-07-12 MenuCard femdubblar sitt kundunderlag genom att ingå avtal med Matas och upplever samtidigt fortsatt tillväxt

2017-06-15 MenuCard fokuserar på Business to Business

2017-06-01 Viktig milstolpe uppnådd

2017-05-26 Delårsrapport 1 2017-01-01 - 2017-03-31

2017-05-24 Kommuniké från årsstämma i MenuCard AB

2017-05-23 Statusuppdatering inför årsstämma

2017-05-22 Justerat förslag till styrelse i MenuCard AB

2017-05-19 Nytt datum för publicering av Q1-rapport

2017-05-12 MenuCard AB: Filmad presentation från Sedermeradagen i Malmö

2017-05-09 Nulägesrapport efter notering på AktieTorget

2017-05-08 MenuCard lanserar app för restaurangpersonal

2017-05-02 Styrelsen föreslår nyval av revisor till årsstämman

2017-05-02 MenuCard AB publicerar årsredovisning för 2016 och beskriver bolagets primära intjäningsmodell

2017-04-20 Kallelse till årsstämma i MenuCard AB (publ)

2017-04-07 Menucard ApS ingår samarbetsavtal med TAKEOUT ApS

2017-03-31 Filmad presentation från Sedermeradagen i Köpenhamn

2017-03-28 Nytt datum för årsstämma

2017-03-20 MenuCard and Copenhagen Concepts sign break-through agreement

2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016

2017-02-22 Now 5 Michelin starred and 5 Bib Gourmand restaurants

2017-02-03 Growth continued in Q4 2016 - trading to commence

2017-01-20 Ny beräknad första handelsdag på AktieTorget - 6 februari 2017

2016-12-28 Noteringsemissionen slutförd - nu är det dags att accelerera tillväxten

2016-12-12 Uppdragsanalys från ProInvestor

2016-12-08 Idag inleds teckningstiden inför noteringen på AktieTorget


NYHETER


2020-07-27 Information till aktieägarna i MenuPay AB (PR)

2020-07-21 Market Notice 194/20 – MenuPay AB will be delisted after close of the market on July 31, 2020

2020-07-10 MENUPAY återkallar anställda som tidigare varit permitterade (PR)

2020-06-30 Kommuniké från årsstämma i MenuPay AB (publ) (PR)

2020-06-25 Information om avnotering av MenuPay AB. (PR)


Mer2020-06-25 Market Notice 170/20 – MENUPAY AB will be delisted after close of the market on July 31, 2020

2020-06-24 MENUPAY AB har lämnat in en ansökan om avnotering hos Spotlight Stock Market.

2020-06-11 MENUPAY ABs helägda dotterbolag MENUPAY APS har ingått bindande avtal med Vækstfonden om upptagande av lån

2020-06-09 MenuPay AB: MenuPay AB (publ), uppdatering gällande årsstämman den 30 juni 2020

2020-06-09 Menupay AB meddelar härmed att revisionen har lämnat en anmärkning i revisionsberättelsen för årsredovisningen för 2019.

2020-06-09 MenuPay AB: MenuPay AB (publ) offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2019

2020-06-09 MENUPAY ABs helägda dotterbolag MENUPAY APS Upptar lån från närstående och planerar att uppta lån från Vækstfonden

2020-06-02 Kallelse till årsstämma i MENUPAY AB (publ)

2020-05-29 MENUPAY anställer ny interim VD och senarelägger årsstämma

2020-05-27 MENUPAY offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2020

2020-05-11 MENUPAY ABs helägda dotterbolag MENUPAY APS Upptar lån från närstående

2020-04-29 MENUPAY: Kim Lykke Sommer avslutar sin anställning som VD

2020-04-21 MENUPAY får godkännande av lönekompensation vid permittering

2020-03-18 MENUPAY permitterar anställda

2020-03-13 MENUPAY AB (PUBL) meddelar att de senarelägger årsstämman

2020-03-03 MENUPAY meddelar att partnersamarbetet med Club Matas upphör

2020-02-28 MENUPAY ABs helägda dotterbolag MENUPAY APS Upptar lån från närstående

2020-02-21 MenuPay publicerar bokslutskommuniké för fjärde kvartalet och helåret 2019

2020-02-07 MENUPAY Upptagande av lån från närstående

2019-12-31 MENUPAY avslutar tjänst om likviditetsgaranti

2019-12-06 Internt skifte av ordförande inom styrelsen i MENUPAYInternt skifte av ordförande inom styrelsen i MENUPAY

2019-11-28 Registrering av riktad emission genomförd

2019-11-28 MENUPAY lanserar ny mobilapp med förbättrad design och användarvänlighet

2019-11-25 Market Notice 306/19 - MenuPay AB is moved to the Observation List

2019-11-25 Information om framtida kapitalbehov

2019-11-08 MenuPay offentliggör delårsrapport för perioden januari - september 2019

2019-11-04 MENUPAY ingår samarbetsavtal med Småföretagarnas Riksförbund

2019-10-29 MENUPAY ingår samarbetsavtal med Danmarks största arbetsgivare - bolagets största B2B-avtal till dags dato

2019-10-25 Målsättning om break-even senareläggs med anledning av fokus på tillväxt

2019-10-22 Market Notice 275/19 - Information regarding MenuPay AB"s subscription option

2019-10-22 Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 B

2019-10-17 Market Notice 269/19 - Last day of trading in MenuPay AB"s BTU

2019-10-17 Företrädesemission av units färdigställd - sista dag för handel i BTU

2019-08-23 MenuPay offentliggör delårsrapport för perioden januari - juni 2019

2019-07-11 MenuPay ingår sitt första avtal om användning i personalmatsal

2019-06-27 Kommuniké från årsstämma i MenuPay AB (publ)

2019-06-25 Företrädesemission något övertecknad

2019-06-13 MenuPay: Rapporterar stora framsteg i sina internationella aktiviteter

2019-06-07 Meddelar partnerskap med marknadsledare inom kostnadshantering, Acubiz.

2019-06-05 MenuPay AB (publ) offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2018

2019-06-05 BURGER KING® ingår avtal med MenuPay

2019-06-03 Den danska restaurangkedjan Gorm"s Pizza ingår avtal med MenuPay

2019-05-29 Kallelse till årsstämma i MenuPay AB (publ)

2019-05-28 Market Notice 142/19 - Information regarding the rights issue from MenuPay AB - update

2019-05-28 Förlängd handel med uniträtter

2019-05-27 Publicering af Memorandum samt beslut om förlängd teckningstid på grund av val i Danmark

2019-05-27 Meddelar sin nya strategi och mål för kommande år vilket inkluderar 2020 som första året med förväntad lönsamhet i Danmark

2019-05-24 MenuPay ingår avtal med första svenska restaurangen och 10 företag

2019-05-24 Delårsrapport 1, 2019-01-01 - 2019-03-31

2019-05-23 Uppskattning för Q2 2019 visar fortsatt, signifikant tillväxt

2019-05-20 Market Notice 130/19 - Information regarding the rights issue from MenuPay AB

2019-05-16 Kommuniké från extra bolagsstämma i MenuPay AB (publ)

2019-05-03 Senarelägger årsstämman och delårsrapport för Q1 2019

2019-04-16 Genomför företrädesemission av units för att finansiera internationell acceleration

2019-04-16 Kallelse till extra bolagsstämma i MenuPay AB (publ)

2019-04-02 Kraftig acceleration fortsätter

2019-03-29 Market Notice 74/19 - MenuCard AB change company name to MenuPay AB - Correction instrument name

2019-03-28 Market Notice 72/19 - MenuCard AB change company name to MenuPay AB

2019-03-28 MenuPay AB: Lansering av internationell verksamhet i Sverige

2019-03-27 MenuCard AB har genomfört namnändring till MenuPay AB

2019-03-12 MenuCard AB: MenuPay läggs till i den prisvinnande AeroGuest-tjänsten

2019-03-05 MenuCard AB introducerar MenuPay®, en ny plattform för internationell tillväxt

2019-02-22 RÄTTELSE: MenuCard AB:  Betydande förstärkning av balansräkningen

2019-02-22 MenuCard AB publicerar bokslutskommuniké för fjärde kvartalet och helåret 2018: största kvartalsmässiga omsättningen hittills och positivt resultat före skatt i Q4 2018

2019-02-22 MenuCard AB:  Betydande förstärkning av balansräkningen

2019-02-22 MenuCard AB:  Fortsatt acceleration och nya milstolpar uppnådda

2019-02-11 Kommuniké från extra bolagsstämma i MenuCard AB (publ)

2019-01-11 Kallelse till extra bolagsstämma i Menucard AB (publ)

2018-12-18 Flaggning i MenuCard AB (publ)

2018-12-18 Nyttjar bemyndigande för riktad nyemission och upptar konvertibellån på sammanlagt 7,9 MSEK

2018-12-18 MenuCard AB (publ) tillförs strategisk investering om 7,9 MSEK

2018-12-13 Fortsatt tillväxt

2018-11-30 Investering från Ove K. Invest A/S är nu registrerad

2018-11-30 Investment from Ove K. Invest A/S is now registered

2018-11-23 Delårsrapport 2018-01-01 - 2018-09-30 MenuCard AB¦559046-2759

2018-10-30 Snabb tillväxt pekar mot break-even under 2019

2018-10-17 Avtal med MobilePay

2018-10-15 Tillväxten tar fart efter sommaren

2018-10-11 MenuCard etablerar sig i segmentet för menybiljetter

2018-09-13 Danska cafékedjan Café Vivaldi ingår avtal med MenuCard

2018-09-06 Försäkringsbolaget Tryg Forsikring A/S ingår avtal med MenuCard

2018-09-04 Försäkringsbolaget Gjensidige Forsikring ingår avtal med MenuCard

2018-08-31 MenuCard offentliggör halvårsrapport för 2018 och meddelar reviderad målsättning om break-even

2018-06-18 Kommuniké från årsstämma i MenuCard AB (publ)

2018-06-12 Danska bagerikedjan emmerys ingår avtal med MenuCard

2018-05-25 Rapporterar stark tillväxt under första kvartalet 2018 och ansluter ytterligare ett C25-bolag

2018-05-25 Delårsrapport 1 2018-01-01 - 2018-03-31

2018-05-14 Kallelse till årsstämma i MenuCard AB (publ)

2018-05-11 Nyttjar bemyndigande för tidigare meddelad riktad nyemission och senarelägger årsstämma

2018-04-24 MenuCard AB (publ) offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2017

2018-04-24 MenuCard AB (publ) emottar strategisk investering

2018-04-12 Kallelse till årsstämma i MenuCard AB (publ)

2018-02-22 Tillväxttakten fortsätter och verksamhetsplan för 2018 fastställd

2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017

2018-02-20 Tillväxt i bolagets senaste kategori, Slottshotell- och restauranger

2018-02-16 MenuCard ingår partneravtal med DTU

2018-01-22 MenuCard: Passerar milstolpe om 100 transaktioner på en dag

2018-01-16 Milstolpe uppnådd efter rekordantal anmälningar

2018-01-09 Ansluter White Guide topp 10-restaurang och utökar sin evenemangstjänst

2017-12-22 Ett rekordår avslutas med maner

2017-12-04 Ingår största bolagssamarbetsavtalet till dags dato

2017-11-30 Framgångsrik lansering av Club Matas-samarbetet

2017-11-29 Lansering av tjänsterna med TAKEOUT och Club Matas

2017-11-28 MenuCard utser Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant

2017-11-24 Delårsrapport 3

2017-11-21 Marknadsmeddelande 297/17- Sista dag för handel med BTA i Menucard AB

2017-11-21 Sista dag för handel med BTA

2017-11-02 Flaggningsmeddelande

2017-11-02 Fulltecknad företrädesemission

2017-10-24 Filmad presentation från Sedermeradagen i Göteborg

2017-10-24 MenuCard: Lansering av MyRestaurant samt tjänsten med TAKEOUT och fler anslutna restauranger och företag

2017-10-05 Idag inleds teckningstiden i MenuCard AB:s företrädesemission

2017-09-27 Offentliggörande av memorandum inför nyemission i MenuCard AB

2017-09-25 Marknadsmeddelande 237/17 - Information om företrädesemission MenuCard AB

2017-09-25 Kommuniké från extra bolagsstämma i MenuCard AB (publ) samt styrelsens beslut om förlängd teckningstid

2017-09-11 MenuCard tecknar nytt exklusivt avtal med nordiskt perspektiv

2017-09-07 Kallelse till extra bolagsstämma i MenuCard AB (publ)

2017-09-07 MenuCard beslutar om företrädesemission villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma

2017-08-25 Halvårsrapport 2017-01-01 - 2017-06-30

2017-08-24 Aktieanalys av MenuCard AB med köprekommendation

2017-07-12 MenuCard femdubblar sitt kundunderlag genom att ingå avtal med Matas och upplever samtidigt fortsatt tillväxt

2017-06-15 MenuCard fokuserar på Business to Business

2017-06-01 Viktig milstolpe uppnådd

2017-05-26 Delårsrapport 1 2017-01-01 - 2017-03-31

2017-05-24 Kommuniké från årsstämma i MenuCard AB

2017-05-23 Statusuppdatering inför årsstämma

2017-05-22 Justerat förslag till styrelse i MenuCard AB

2017-05-19 Nytt datum för publicering av Q1-rapport

2017-05-12 MenuCard AB: Filmad presentation från Sedermeradagen i Malmö

2017-05-09 Nulägesrapport efter notering på AktieTorget

2017-05-08 MenuCard lanserar app för restaurangpersonal

2017-05-02 Styrelsen föreslår nyval av revisor till årsstämman

2017-05-02 MenuCard AB publicerar årsredovisning för 2016 och beskriver bolagets primära intjäningsmodell

2017-04-20 Kallelse till årsstämma i MenuCard AB (publ)

2017-04-07 Menucard ApS ingår samarbetsavtal med TAKEOUT ApS

2017-03-31 Filmad presentation från Sedermeradagen i Köpenhamn

2017-03-28 Nytt datum för årsstämma

2017-03-20 MenuCard and Copenhagen Concepts sign break-through agreement

2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016

2017-02-22 Now 5 Michelin starred and 5 Bib Gourmand restaurants

2017-02-03 Growth continued in Q4 2016 - trading to commence

2017-01-20 Ny beräknad första handelsdag på AktieTorget - 6 februari 2017

2016-12-28 Noteringsemissionen slutförd - nu är det dags att accelerera tillväxten

2016-12-12 Uppdragsanalys från ProInvestor

2016-12-08 Idag inleds teckningstiden inför noteringen på AktieTorget


Copyright © 2020 MenuPay ApS. All Rights Reserved. Medlems- og handelsbetingelser.
Privacy policy. / Cookie.