|  
  |  

NYHETER


11-02-2019: Kommuniké från extra bolagsstämma i MenuCard AB (publ)

18-01-2019: Minutes of boardmeeting 2018-12-16

18-01-2019: VILLKOR FÖR ETT KONVERTIBELT LÅN I MENUCARD AB (PUBL)

18-01-2019: VILLKOR FÖR ETT KONVERTIBELT LÅN I MENUCARD AB (PUBL)

18-01-2019: Revisorns yttrande enligt 15 kap. 9§ 2st. aktiebolagslagen (2005:551)

Mer18-01-2019: Revisorns yttrande enligt 15 kap. 8§ aktiebolagslagen (2005:551)

11-01-2019: Kallelse till extra bolagsstämma i Menucard AB (publ) (PR)

18-12-2018: Flaggning i MenuCard AB (publ) (PR)

18-12-2018: Nyttjar bemyndigande för riktad nyemission och upptar konvertibellån på sammanlagt 7,9 MSEK (PR)

18-12-2018: MenuCard AB (publ) tillförs strategisk investering om 7,9 MSEK (PR)

13-12-2018: MenuCard AB: Fortsatt tillväxt (PR)

30-11-2018: MenuCard AB: Investering från Ove K. Invest A/S är nu registrerad (PR)

23-11-2018: 2018 Delårsrapport Q3

30-10-2018: MenuCard AB: Snabb tillväxt pekar mot break-even under 2019 (PR)

17-10-2018: MenuCard AB:Avtal med MobilePay (PR)

15-10-2018: MenuCard AB: Tillväxten tar fart efter sommaren (PR)

11-10-2018: MenuCard etablerar sig i segmentet för menybiljetter (PR)

13-09-2018: Danska cafékedjan Café Vivaldi ingår avtal med MenuCard (PR)

06-09-2018: Försäkringsbolaget Tryg Forsikring A/S ingår avtal med MenuCard (PR)

04-09-2018: Försäkringsbolaget Gjensidige Forsikring ingår avtal med MenuCard (PR)

31-08-2018: Halvårsrapport 2018

31-08-2018: MenuCard offentliggör halvårsrapport för 2018 och meddelar reviderad målsättning om break-even (PR)

18-06-2018: Kommuniké från årsstämma i MenuCard AB (publ) (PR)

12-06-2018: Danska bagerikedjan emmerys ingår avtal med MenuCard (PR)

11-06-2018: Information om ny styrelsesledamot (in English)

25-05-2018: MenuCard: Rapporterar stark tillväxt under första kvartalet 2018 och ansluter ytterligare ett C25-bolag (PR)

25-05-2018: MenuCard: Delårsrapport 1 2018-01-01 - 2018-03-31 (PR)

14-05-2018: Kallelse till årsstämma i MenuCard AB (publ) (PR)

11-05-2018: Nyttjar bemyndigande för tidigare meddelad riktad nyemission och senarelägger årsstämma (PR)

24-04-2018: MenuCard AB (publ) offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2017

24-04-2018: MenuCard AB (publ) emottar strategisk investering (PR)

12-04-2018: Kallelse till årsstämma i MenuCard AB (publ) (PR)

22-02-2018 MenuCard: Tillväxttakten fortsätter och verksamhetsplan för 2018 fastställd (PR)

22-02-2018 MenuCard: Bokslutskommuniké 2017 (PR)

16-02-2018 MenuCard: MenuCard ingår partneravtal med DTU (PR)

22-01-2018 MenuCard: MenuCard: Passerar milstolpe om 100 transaktioner på en dag (PR)

16-01-2018 MenuCard: Milstolpe uppnådd efter rekordantal anmälningar (PR)

09-01-2018 MenuCard: Ansluter White Guide topp 10-restaurang och utökar sin evenemangstjänst (PR)

04-12-2017 MenuCard: Ingår största bolagssamarbetsavtalet till dags dato (PR)

30-11-2017 MenuCard: Framgångsrik lansering av Club Matas-samarbetet (PR)

20-02-2018 MenuCard: Tillväxt i bolagets senaste kategori, Slottshotell- och restauranger (PR)

22-12-2017 MenuCard: Ett rekordår avslutas med maner (PR)

29-11-2017 MenuCard: Lansering av tjänsterna med TAKEOUT och Club Matas (PR)

28-11-2017 MenuCard: MenuCard utser Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant (PR)

24-11-2017 MenuCard: Delårsrapport 3 (PR)

21-11-2017 AktieTorget: Marknadsmeddelande 297/17- Sista dag för handel med BTA i Menucard AB (PR)

21-11-2017 MenuCard: Sista dag för handel med BTA (PR)

02-11-2017 MenuCard: Flaggningsmeddelande (PR)

02-11-2017 MenuCard: Fulltecknad företrädesemission (PR)

24-10-2017 MenuCard: Filmad presentation från Sedermeradagen i Göteborg (PR)

24-10-2017 MenuCard: MenuCard: Lansering av MyRestaurant samt tjänsten med TAKEOUT och fler anslutna restauranger och företag (PR)

05-10-2017 MenuCard: Idag inleds teckningstiden i MenuCard AB:s företrädesemission (PR)

27-09-2017 MenuCard: Offentliggörande av memorandum inför nyemission i MenuCard AB (PR)

25-09-2017 AktieTorget: Marknadsmeddelande 237/17 - Information om företrädesemission MenuCard AB (PR)

25-09-2017 MenuCard: Kommuniké från extra bolagsstämma i MenuCard AB (publ) samt styrelsens beslut om förlängd teckningstid (PR)

11-09-2017 MenuCard: MenuCard tecknar nytt exklusivt avtal med nordiskt perspektiv (PR)

07-09-2017 MenuCard: Kallelse till extra bolagsstämma i MenuCard AB (publ) (PR)

07-09-2017 MenuCard: MenuCard beslutar om företrädesemission villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma (PR)

25-08-2017 MenuCard: Halvårsrapport 2017-01-01 - 2017-06-30 (PR)

24-08-2017 MenuCard: Aktieanalys av MenuCard AB med köprekommendation (PR)

12-07-2017 MenuCard: MenuCard femdubblar sitt kundunderlag genom att ingå avtal med Matas och upplever samtidigt fortsatt tillväxt (PR)

15-06-2017 MenuCard: MenuCard fokuserar på Business to Business (PR)

01-06-2017 MenuCard: Viktig milstolpe uppnådd (PR)

26-05-2017 MenuCard: Delårsrapport 1 2017-01-01 - 2017-03-31 (PR)

24-05-2017 MenuCard: Kommuniké från årsstämma i MenuCard AB (PR)

23-05-2017 MenuCard: Statusuppdatering inför årsstämma (PR)

22-05-2017 MenuCard: Justerat förslag till styrelse i MenuCard AB (PR)

19-05-2017 MenuCard: Nytt datum för publicering av Q1-rapport (PR)

12-05-2017 MenuCard: MenuCard AB: Filmad presentation från Sedermeradagen i Malmö (PR)

09-05-2017 MenuCard: Nulägesrapport efter notering på AktieTorget (PR)

08-05-2017 MenuCard: MenuCard lanserar app för restaurangpersonal (PR)

02-05-2017 MenuCard: Styrelsen föreslår nyval av revisor till årsstämman (PR)

02-05-2017 MenuCard: MenuCard AB publicerar årsredovisning för 2016 och beskriver bolagets primära intjäningsmodell (PR)

20-04-2017 MenuCard: Kallelse till årsstämma i MenuCard AB (publ) (PR)

07-04-2017 MenuCard: Menucard ApS ingår samarbetsavtal med TAKEOUT ApS (PR)

31-03-2017 MenuCard: Filmad presentation från Sedermeradagen i Köpenhamn (PR)

28-03-2017 MenuCard: Nytt datum för årsstämma (PR)

24-02-2017 MenuCard: Bokslutskommuniké 2016 (PR)

22-02-2017 MenuCard: Now 5 Michelin starred and 5 Bib Gourmand restaurants (PR)

20-01-2017 MenuCard: Ny beräknad första handelsdag på AktieTorget - 6 februari 2017 (PR)

28-12-2016 MenuCard: Noteringsemissionen slutförd - nu är det dags att accelerera tillväxten (PR)

12-12-2016 MenuCard: Uppdragsanalys från ProInvestor (PR)

08-12-2016 MenuCard: Idag inleds teckningstiden inför noteringen på AktieTorget (PR)

Copyright © 2019 MenuPay ApS. All Rights Reserved. Medlems- og handelsbetingelser.
Privacy policy. / Cookie.