|  
  |  

NEWS


2019-11-08 MenuPay offentliggör delårsrapport för perioden januari - september 2019

2019-11-04 MENUPAY ingår samarbetsavtal med Småföretagarnas Riksförbund (PR)

2019-10-29 MENUPAY ingår samarbetsavtal med Danmarks största arbetsgivare - bolagets största B2B-avtal till dags dato (PR)

2019-10-25 Målsättning om break-even senareläggs med anledning av fokus på tillväxt (PR)

2019-10-22 Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 B (PR)


More2019-10-17 Företrädesemission av units färdigställd - sista dag för handel i BTU

2019-08-23 MenuPay offentliggör delårsrapport för perioden januari - juni 2019

2019-07-11 MenuPay ingår sitt första avtal om användning i personalmatsal

2019-06-27 Kommuniké från årsstämma i MenuPay AB (publ)

2019-06-25 Företrädesemission något övertecknad

2019-06-13 MenuPay: Rapporterar stora framsteg i sina internationella aktiviteter

2019-06-07 Meddelar partnerskap med marknadsledare inom kostnadshantering, Acubiz.

2019-06-05 MenuPay AB (publ) offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2018

2019-06-05 BURGER KING® ingår avtal med MenuPay

2019-06-03 Den danska restaurangkedjan Gorm"s Pizza ingår avtal med MenuPay

2019-05-29 Kallelse till årsstämma i MenuPay AB (publ)

2019-05-28 Market Notice 142/19 - Information regarding the rights issue from MenuPay AB - update

2019-05-28 Förlängd handel med uniträtter

2019-05-27 Publicering af Memorandum samt beslut om förlängd teckningstid på grund av val i Danmark

2019-05-27 Meddelar sin nya strategi och mål för kommande år vilket inkluderar 2020 som första året med förväntad lönsamhet i Danmark

2019-05-24 MenuPay ingår avtal med första svenska restaurangen och 10 företag

2019-05-24 Delårsrapport 1, 2019-01-01 - 2019-03-31

2019-05-23 Uppskattning för Q2 2019 visar fortsatt, signifikant tillväxt

2019-05-20 Market Notice 130/19 - Information regarding the rights issue from MenuPay AB

2019-05-16 Kommuniké från extra bolagsstämma i MenuPay AB (publ)

2019-05-03 Senarelägger årsstämman och delårsrapport för Q1 2019

2019-04-16 Genomför företrädesemission av units för att finansiera internationell acceleration

2019-04-16 Kallelse till extra bolagsstämma i MenuPay AB (publ)

2019-04-02 Kraftig acceleration fortsätter

2019-03-29 Market Notice 74/19 - MenuCard AB change company name to MenuPay AB - Correction instrument name

2019-03-28 Market Notice 72/19 - MenuCard AB change company name to MenuPay AB

2019-03-28 MenuPay AB: Lansering av internationell verksamhet i Sverige

2019-03-27 MenuCard AB har genomfört namnändring till MenuPay AB

2019-03-12 MenuCard AB: MenuPay läggs till i den prisvinnande AeroGuest-tjänsten

2019-03-05 MenuCard AB introducerar MenuPay®, en ny plattform för internationell tillväxt

2019-02-22 RÄTTELSE: MenuCard AB:  Betydande förstärkning av balansräkningen

2019-02-22 MenuCard AB publicerar bokslutskommuniké för fjärde kvartalet och helåret 2018: största kvartalsmässiga omsättningen hittills och positivt resultat före skatt i Q4 2018

2019-02-22 MenuCard AB:  Betydande förstärkning av balansräkningen

2019-02-22 MenuCard AB:  Fortsatt acceleration och nya milstolpar uppnådda

2019-02-11 Kommuniké från extra bolagsstämma i MenuCard AB (publ)

2019-01-11 Kallelse till extra bolagsstämma i Menucard AB (publ)

2018-12-18 Flaggning i MenuCard AB (publ)

2018-12-18 Nyttjar bemyndigande för riktad nyemission och upptar konvertibellån på sammanlagt 7,9 MSEK

2018-12-18 MenuCard AB (publ) tillförs strategisk investering om 7,9 MSEK

2018-12-13 Fortsatt tillväxt

2018-11-30 Investering från Ove K. Invest A/S är nu registrerad

2018-11-30 Investment from Ove K. Invest A/S is now registered

2018-11-23 Delårsrapport 2018-01-01 - 2018-09-30 MenuCard AB¦559046-2759

2018-10-30 Snabb tillväxt pekar mot break-even under 2019

2018-10-17 Avtal med MobilePay


NYHETER


2019-11-08 MenuPay offentliggör delårsrapport för perioden januari - september 2019

2019-11-04 MENUPAY ingår samarbetsavtal med Småföretagarnas Riksförbund (PR)

2019-10-29 MENUPAY ingår samarbetsavtal med Danmarks största arbetsgivare - bolagets största B2B-avtal till dags dato (PR)

2019-10-25 Målsättning om break-even senareläggs med anledning av fokus på tillväxt (PR)

2019-10-22 Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 B (PR)


Mer2019-10-17 Företrädesemission av units färdigställd - sista dag för handel i BTU

2019-08-23 MenuPay offentliggör delårsrapport för perioden januari - juni 2019

2019-07-11 MenuPay ingår sitt första avtal om användning i personalmatsal

2019-06-27 Kommuniké från årsstämma i MenuPay AB (publ)

2019-06-25 Företrädesemission något övertecknad

2019-06-13 MenuPay: Rapporterar stora framsteg i sina internationella aktiviteter

2019-06-07 Meddelar partnerskap med marknadsledare inom kostnadshantering, Acubiz.

2019-06-05 MenuPay AB (publ) offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2018

2019-06-05 BURGER KING® ingår avtal med MenuPay

2019-06-03 Den danska restaurangkedjan Gorm"s Pizza ingår avtal med MenuPay

2019-05-29 Kallelse till årsstämma i MenuPay AB (publ)

2019-05-28 Market Notice 142/19 - Information regarding the rights issue from MenuPay AB - update

2019-05-28 Förlängd handel med uniträtter

2019-05-27 Publicering af Memorandum samt beslut om förlängd teckningstid på grund av val i Danmark

2019-05-27 Meddelar sin nya strategi och mål för kommande år vilket inkluderar 2020 som första året med förväntad lönsamhet i Danmark

2019-05-24 MenuPay ingår avtal med första svenska restaurangen och 10 företag

2019-05-24 Delårsrapport 1, 2019-01-01 - 2019-03-31

2019-05-23 Uppskattning för Q2 2019 visar fortsatt, signifikant tillväxt

2019-05-20 Market Notice 130/19 - Information regarding the rights issue from MenuPay AB

2019-05-16 Kommuniké från extra bolagsstämma i MenuPay AB (publ)

2019-05-03 Senarelägger årsstämman och delårsrapport för Q1 2019

2019-04-16 Genomför företrädesemission av units för att finansiera internationell acceleration

2019-04-16 Kallelse till extra bolagsstämma i MenuPay AB (publ)

2019-04-02 Kraftig acceleration fortsätter

2019-03-29 Market Notice 74/19 - MenuCard AB change company name to MenuPay AB - Correction instrument name

2019-03-28 Market Notice 72/19 - MenuCard AB change company name to MenuPay AB

2019-03-28 MenuPay AB: Lansering av internationell verksamhet i Sverige

2019-03-27 MenuCard AB har genomfört namnändring till MenuPay AB

2019-03-12 MenuCard AB: MenuPay läggs till i den prisvinnande AeroGuest-tjänsten

2019-03-05 MenuCard AB introducerar MenuPay®, en ny plattform för internationell tillväxt

2019-02-22 RÄTTELSE: MenuCard AB:  Betydande förstärkning av balansräkningen

2019-02-22 MenuCard AB publicerar bokslutskommuniké för fjärde kvartalet och helåret 2018: största kvartalsmässiga omsättningen hittills och positivt resultat före skatt i Q4 2018

2019-02-22 MenuCard AB:  Betydande förstärkning av balansräkningen

2019-02-22 MenuCard AB:  Fortsatt acceleration och nya milstolpar uppnådda

2019-02-11 Kommuniké från extra bolagsstämma i MenuCard AB (publ)

2019-01-11 Kallelse till extra bolagsstämma i Menucard AB (publ)

2018-12-18 Flaggning i MenuCard AB (publ)

2018-12-18 Nyttjar bemyndigande för riktad nyemission och upptar konvertibellån på sammanlagt 7,9 MSEK

2018-12-18 MenuCard AB (publ) tillförs strategisk investering om 7,9 MSEK

2018-12-13 Fortsatt tillväxt

2018-11-30 Investering från Ove K. Invest A/S är nu registrerad

2018-11-30 Investment from Ove K. Invest A/S is now registered

2018-11-23 Delårsrapport 2018-01-01 - 2018-09-30 MenuCard AB¦559046-2759

2018-10-30 Snabb tillväxt pekar mot break-even under 2019

2018-10-17 Avtal med MobilePay


MORE FROM THE COMPANYMore
MER FRÅN BOLAGETMer
Copyright © 2019 MenuPay ApS. All Rights Reserved. Medlems- og handelsbetingelser.
Privacy policy. / Cookie.