|  
  |  

NEWS


2020-03-18 MENUPAY permitterar anställda (PR)

2020-03-13 MENUPAY AB (PUBL) meddelar att de senarelägger årsstämman (PR)

2020-03-03 MENUPAY meddelar att partnersamarbetet med Club Matas upphör (PR)

2020-02-28 MENUPAY ABs helägda dotterbolag MENUPAY APS Upptar lån från närstående (PR)

2020-02-21 MenuPay publicerar bokslutskommuniké för fjärde kvartalet och helåret 2019


More2020-02-07 MENUPAY Upptagande av lån från närstående

2019-12-31 MENUPAY avslutar tjänst om likviditetsgaranti

2019-12-06 Internt skifte av ordförande inom styrelsen i MENUPAYInternt skifte av ordförande inom styrelsen i MENUPAY

2019-11-28 Registrering av riktad emission genomförd

2019-11-28 MENUPAY lanserar ny mobilapp med förbättrad design och användarvänlighet

2019-11-25 Market Notice 306/19 - MenuPay AB is moved to the Observation List

2019-11-25 Information om framtida kapitalbehov

2019-11-08 MenuPay offentliggör delårsrapport för perioden januari - september 2019

2019-11-04 MENUPAY ingår samarbetsavtal med Småföretagarnas Riksförbund

2019-10-29 MENUPAY ingår samarbetsavtal med Danmarks största arbetsgivare - bolagets största B2B-avtal till dags dato

2019-10-25 Målsättning om break-even senareläggs med anledning av fokus på tillväxt

2019-10-22 Market Notice 275/19 - Information regarding MenuPay AB"s subscription option

2019-10-22 Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 B

2019-10-17 Market Notice 269/19 - Last day of trading in MenuPay AB"s BTU

2019-10-17 Företrädesemission av units färdigställd - sista dag för handel i BTU

2019-08-23 MenuPay offentliggör delårsrapport för perioden januari - juni 2019

2019-07-11 MenuPay ingår sitt första avtal om användning i personalmatsal

2019-06-27 Kommuniké från årsstämma i MenuPay AB (publ)

2019-06-25 Företrädesemission något övertecknad

2019-06-13 MenuPay: Rapporterar stora framsteg i sina internationella aktiviteter

2019-06-07 Meddelar partnerskap med marknadsledare inom kostnadshantering, Acubiz.

2019-06-05 MenuPay AB (publ) offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2018

2019-06-05 BURGER KING® ingår avtal med MenuPay

2019-06-03 Den danska restaurangkedjan Gorm"s Pizza ingår avtal med MenuPay

2019-05-29 Kallelse till årsstämma i MenuPay AB (publ)

2019-05-28 Market Notice 142/19 - Information regarding the rights issue from MenuPay AB - update

2019-05-28 Förlängd handel med uniträtter

2019-05-27 Publicering af Memorandum samt beslut om förlängd teckningstid på grund av val i Danmark

2019-05-27 Meddelar sin nya strategi och mål för kommande år vilket inkluderar 2020 som första året med förväntad lönsamhet i Danmark

2019-05-24 MenuPay ingår avtal med första svenska restaurangen och 10 företag

2019-05-24 Delårsrapport 1, 2019-01-01 - 2019-03-31

2019-05-23 Uppskattning för Q2 2019 visar fortsatt, signifikant tillväxt

2019-05-20 Market Notice 130/19 - Information regarding the rights issue from MenuPay AB

2019-05-16 Kommuniké från extra bolagsstämma i MenuPay AB (publ)

2019-05-03 Senarelägger årsstämman och delårsrapport för Q1 2019

2019-04-16 Genomför företrädesemission av units för att finansiera internationell acceleration

2019-04-16 Kallelse till extra bolagsstämma i MenuPay AB (publ)

2019-04-02 Kraftig acceleration fortsätter

2019-03-29 Market Notice 74/19 - MenuCard AB change company name to MenuPay AB - Correction instrument name

2019-03-28 Market Notice 72/19 - MenuCard AB change company name to MenuPay AB

2019-03-28 MenuPay AB: Lansering av internationell verksamhet i Sverige

2019-03-27 MenuCard AB har genomfört namnändring till MenuPay AB

2019-03-12 MenuCard AB: MenuPay läggs till i den prisvinnande AeroGuest-tjänsten

2019-03-05 MenuCard AB introducerar MenuPay®, en ny plattform för internationell tillväxt

2019-02-22 RÄTTELSE: MenuCard AB:  Betydande förstärkning av balansräkningen


NYHETER


2020-03-18 MENUPAY permitterar anställda (PR)

2020-03-13 MENUPAY AB (PUBL) meddelar att de senarelägger årsstämman (PR)

2020-03-03 MENUPAY meddelar att partnersamarbetet med Club Matas upphör (PR)

2020-02-28 MENUPAY ABs helägda dotterbolag MENUPAY APS Upptar lån från närstående (PR)

2020-02-21 MenuPay publicerar bokslutskommuniké för fjärde kvartalet och helåret 2019


Mer2020-02-07 MENUPAY Upptagande av lån från närstående

2019-12-31 MENUPAY avslutar tjänst om likviditetsgaranti

2019-12-06 Internt skifte av ordförande inom styrelsen i MENUPAYInternt skifte av ordförande inom styrelsen i MENUPAY

2019-11-28 Registrering av riktad emission genomförd

2019-11-28 MENUPAY lanserar ny mobilapp med förbättrad design och användarvänlighet

2019-11-25 Market Notice 306/19 - MenuPay AB is moved to the Observation List

2019-11-25 Information om framtida kapitalbehov

2019-11-08 MenuPay offentliggör delårsrapport för perioden januari - september 2019

2019-11-04 MENUPAY ingår samarbetsavtal med Småföretagarnas Riksförbund

2019-10-29 MENUPAY ingår samarbetsavtal med Danmarks största arbetsgivare - bolagets största B2B-avtal till dags dato

2019-10-25 Målsättning om break-even senareläggs med anledning av fokus på tillväxt

2019-10-22 Market Notice 275/19 - Information regarding MenuPay AB"s subscription option

2019-10-22 Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 B

2019-10-17 Market Notice 269/19 - Last day of trading in MenuPay AB"s BTU

2019-10-17 Företrädesemission av units färdigställd - sista dag för handel i BTU

2019-08-23 MenuPay offentliggör delårsrapport för perioden januari - juni 2019

2019-07-11 MenuPay ingår sitt första avtal om användning i personalmatsal

2019-06-27 Kommuniké från årsstämma i MenuPay AB (publ)

2019-06-25 Företrädesemission något övertecknad

2019-06-13 MenuPay: Rapporterar stora framsteg i sina internationella aktiviteter

2019-06-07 Meddelar partnerskap med marknadsledare inom kostnadshantering, Acubiz.

2019-06-05 MenuPay AB (publ) offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2018

2019-06-05 BURGER KING® ingår avtal med MenuPay

2019-06-03 Den danska restaurangkedjan Gorm"s Pizza ingår avtal med MenuPay

2019-05-29 Kallelse till årsstämma i MenuPay AB (publ)

2019-05-28 Market Notice 142/19 - Information regarding the rights issue from MenuPay AB - update

2019-05-28 Förlängd handel med uniträtter

2019-05-27 Publicering af Memorandum samt beslut om förlängd teckningstid på grund av val i Danmark

2019-05-27 Meddelar sin nya strategi och mål för kommande år vilket inkluderar 2020 som första året med förväntad lönsamhet i Danmark

2019-05-24 MenuPay ingår avtal med första svenska restaurangen och 10 företag

2019-05-24 Delårsrapport 1, 2019-01-01 - 2019-03-31

2019-05-23 Uppskattning för Q2 2019 visar fortsatt, signifikant tillväxt

2019-05-20 Market Notice 130/19 - Information regarding the rights issue from MenuPay AB

2019-05-16 Kommuniké från extra bolagsstämma i MenuPay AB (publ)

2019-05-03 Senarelägger årsstämman och delårsrapport för Q1 2019

2019-04-16 Genomför företrädesemission av units för att finansiera internationell acceleration

2019-04-16 Kallelse till extra bolagsstämma i MenuPay AB (publ)

2019-04-02 Kraftig acceleration fortsätter

2019-03-29 Market Notice 74/19 - MenuCard AB change company name to MenuPay AB - Correction instrument name

2019-03-28 Market Notice 72/19 - MenuCard AB change company name to MenuPay AB

2019-03-28 MenuPay AB: Lansering av internationell verksamhet i Sverige

2019-03-27 MenuCard AB har genomfört namnändring till MenuPay AB

2019-03-12 MenuCard AB: MenuPay läggs till i den prisvinnande AeroGuest-tjänsten

2019-03-05 MenuCard AB introducerar MenuPay®, en ny plattform för internationell tillväxt

2019-02-22 RÄTTELSE: MenuCard AB:  Betydande förstärkning av balansräkningen


MORE FROM THE COMPANYMore
MER FRÅN BOLAGETMer
Copyright © 2020 MenuPay ApS. All Rights Reserved. Medlems- og handelsbetingelser.
Privacy policy. / Cookie.