Corporate Governance


MenuPay AB has a dedicated and professional board, which together with CEO Kim Lykke Sommer take an active role in the development of the company. The Board is composed of professional business people with experience in related and relevant areas to running the company.

Besides their general business acumen, the members have entrepreneurial viewpoints and have experience in the companies that are customers of MenuPay. Board members have competencies in areas such as digital marketing, e-mail marketing, and from international restaurant conglomerates. They also have backgrounds as suppliers to restaurants, concept development, international business development and process improvement as well as capital acquisition.

Read the IR Policy HERE (swedish)

Read the Company Bylaws HERE (swedish)
THE BOARD AND CEO

  Erik Lorenz Petersen, Chairman[LinkedIn]

  Michael Kjær, Board member[LinkedIn]

  Christian Peytz, Board member [LinkedIn]

  Nikolai Kronborg, Board member [LinkedIn]

  Frederik Bruhn, Board member [LinkedIn]

  Allan Carsten Bülow, Board member [LinkedIn]

  Kim Lykke Sommer, CEO [LinkedIn]

Allmänt om MenuPays informationsgivning


MenuPays informationskanaler utgörs i huvudsak av bolagets finansiella rapportering (årsredovisning samt delårsrapporter), pressmeddelanden, nyhetsbrev via Spotlights hemsida och företagets hemsida, presentationer för kapitalmarknadens intressenter, samt intervjuer med media.

Imints ambition angående extern kommunikation är att stödja affärsstrategin, öka intresset för företaget och att stärka en korrekt uppfattning av företaget genom att förmedla kunskap och nyheter om Imint och dess verksamhet.

Målsättningen med Imints informationsgivning är att:
- lämna väsentlig och korrekt information i rätt tid och på rätt sätt
- inte kommentera rykten, spekulationer, aktieanalyser eller aktiens prissättning
- samtliga intressenter i kapitalmarknaden skall behandlas lika
- säkerställa informationens tillförlitlighet genom att upprätta fasta rutiner för information

All kommunikation ska följa de regler som anges i noteringsavtalet med Spotlight.
Copyright © 2020 MenuPay ApS. All Rights Reserved. Medlems- og handelsbetingelser.
Privacy policy. / Cookie.