Investors

Extra bolagsstämma i MenuPay AB (publ)

Styrelsen för MenuPay AB (publ), 559046-2759, har kallat till extra bolagsstämma tisdagen den 15 december 2020 kl. 10.00. Kallelsen och övriga stämmohandlingar finns tillgängligt nedan:
 
Publicerat kallelse
Kallelse till extra bolagsstämma i MenuPay AB (publ)
Protokoll fört vid extra bolagsstämma i MenuPay AB
Anmälan och formulär för förhandsröstning
Bolagsordning för MenuPay AB (publ)
Fullmaktsformulär